Składki ZUS
Ubezpieczenie społeczne: 812,61 zł
Ubezpieczenie zdrowotne: 319,94 zł
Fundusz Pracy: 62,67 zł
Znajdujesz się: strona główna / Podzielona płatność - Split Payment

Obserwuj nas na FB

Przydatne linki

PODATKI

PIT, CIT, VAT, PCC - informacje dla podatników małych i dużych.

Odwiedź stronę »

ZUS

Aktualne składki ubezpieczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Odwiedź stronę »

CEIDG

Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej.

Odwiedź stronę »

INFOR

Portal nowoczesnych księgowych, przedsiębiorców, kadrowych.

Odwiedź stronę »

Podzielona płatność - Split Payment

2018.06.17
info@kwasnikbiuro.pl

 Z dniem 1 lipca 2018 roku zaczynają obowiązywać  nowe przepisy ustawy o VAT w zakresie  podzielonej płatności za faktury tzw. SPLIT PAYMENT.

 
Split Payment będzie dotyczył tylko i wyłącznie transakcji  pomiędzy firmami/jednostkami będące podatnikami VAT.
Nabywca/podatnik VAT  który otrzymał fakturę za towar lub usługę będzie mógł dokonać płatności z użyciem metody podzielonej płatności, gdzie kwota netto będzie trafiała na zwykły rachunek bankowy, pozostała część na oddzielny specjalny rachunek VAT utworzony przez Bank czy też SKOK.
 
W związku z tym że nowa forma płatności za faktury będzie dobrowolna, oznacza to że nabywca towaru czy usługi zdecyduje czy zapłaty za fakturę dokona przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności czy też tradycyjnie ( przelew, gotówka, potrącenie).
 
Nowy możliwy sposób zapłaty/podzielonej płatności  będzie można wykonać tylko i wyłącznie przelewem ( nie gotówką, nie kartą płatniczą), poprzez użycie bankowego komunikatu przelewu, na którym wskazane będą dwie kwoty: kwota wartości sprzedaży brutto ,kwota podatku VAT oraz numer faktury i NIP sprzedawcy.
Bank wykona natomiast czynności mające na celu przekazanie wpłacanej kwoty na właściwe konta, a mianowicie kwotę podatku na rachunek VAT, natomiast pozostałą kwotę na rachunek rozliczeniowy w banku .
 
Pieniądze zgromadzone na rachunku VAT będą wprawdzie własnością sprzedawcy, ale dysponowanie nimi będzie ograniczone.
Środki z rachunku VAT będzie można m. in.:
- wpłacić do urzędu skarbowego w celu uregulowania należności z tytułu VAT lub
- przelać na rachunek VAT dostawcy towarów lub usług w wartości odpowiadającej całości lub części VAT z tytułu dostawy towaru lub usług.
Ustawa przewiduje jeszcze kilka możliwych sposobów dysponowania tymi środkami, ale nie ma wątpliwości, że nie będzie  można przeznaczyć ich np. na opłacenie składek ZUS, zapłatę kontrahentowi za towary lub usługi w zakresie przekraczającym kwotę VAT z tytułu danej czynności czy przekazać ich na cele prywatne podatnika.
 
Zachętą do stosowania podzielonej płatności ma być :
1) Odstąpienie od zasady solidarnej odpowiedzialności, gdzie odpowiedzialność solidarna wiąże się z tym że nabywca jest solidarnie odpowiedzialny wraz z dostawcą za zaległości podatkowe wynikające z niewpłacenia podatku w terminie na rachunek urzędu skarbowego, w części proporcjonalnie przypadającej na dostawę tych towarów. Odpowiedzialność powstanie wówczas, gdy nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku lub jej część nie została lub nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.
2) Zwrot różnicy podatku VAT.Gdy podatnik zdecyduje się na zwrot na rachunek VAT, wówczas taki zwrot nastąpi w przyspieszonym terminie (25 dni) bez możliwości przedłużenia tego terminu zwrotu przez naczelnika urzędu skarbowego celem dokonania jego weryfikacji.
3) Premiowana sprzedaż. Jedną z zalet stosowania split payment ma być to, że umożliwia on zapłatę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku w całości z rachunku VAT, i jeżeli zapłata nastąpi w terminie wcześniejszym niż termin określony dla zapłaty podatku, kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku do zapłaty można obniżyć o kwotę wyliczoną według wzoru określonego w przepisach.
Oszczędności, które można w ten sposób zyskać nie są duże. Zapłata 10 tys. zł VAT z 10-dniowym wyprzedzeniem pozwoliłaby aktualnie zaoszczędzić 4 zł.